MODLITBA O POMOC na príhovor Božieho služobníka Jána Havlíka


Všemohúci Bože, ty vkladáš do ľudských sŕdc svoje túžby.
Tvoj verný a pokorný služobník seminarista Ján Havlík túžil stať sa misionárom a svojho povolania sa nevzdal ani vtedy,
keď bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený.

Všetko hrdinsky znášal pre teba, s tebou a z lásky k tebe.
Na príhovor Nepoškvrnenej Panny Márie a na jeho príhovor vypros nám túto osobitnú milosť ...............................
a tiež lásku k Bohu, pravú zbožnosť a naplnenie svojho povolania.
Skrze Krista, nášho Pána.

Amen

Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský, 
Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis Bratislavae, 
die 31 Maii 2013, Nr.2275/2013

Všetky milosti a zázraky obsiahnuté pri modlitbe na príhovor kandidáta blahorečenia Jána Havlíka oznámte na adresu uvedenú v časti Kontakty.


"Úsmev bol Jankovou legitimáciou. Janko bol slnkom v temnotách."

Anton Srholec a Vojtech Krištín

Modlitba je hromadenie dobrých myšlienok. Kto sa úprimne modlí a rozmýšľa o šľachetných veciach, jeho vlastné myšlienky ho budú chrániť - ako anjeli.

/J.H./