KONTAKTY


28x20jpg

Misijná spolčnosť sv. Vincenta de Paul 
Postulatúra - Provinciálny dom
ul. sv. Vincenta 1
821 03 Bratislava 2

Contact_form 27x29png

Otázky, resp. komentáre týkajúce sa Janka Havlíka uveďte do formulára nižšie. 
Odpovieme tak skoro, ako to bude možné.  


PREDSEDA A ČLENOVIA TRIBUNÁLU DIECÉZNEHO PROCESU: 

Predseda diecézneho procesu: Mons. Stanislav Zvolenský
Biskupský delegát: 
P. Milan Čaniga
Promótor spravodlivosti: P. Peter Slepčan

Vicepostulátor procesu: P. Emil Hoffmann, CM
Druhá vicepostulátorka procesu: Helena Sláviková
Notárka procesu: Mária Zimanová 


2 okrajepng


"Neplačte, mamka, chceli sme prinášať Bohu obetu na oltári, teraz mu dvíhame namiesto hostií svoje vlastné utrpenia a životy.“
/J.H./
JH_Fcb_588x150 468kBpng
Pridajte sa k fanúšikom Janka Havlíka
na facebook-u.