PRÍSPEVKY V MÉDIÁCH 


AUDIOVIZUÁLNE PRÍSPEVKY   TV | YouTube | Sociálne siete

YouTube

YouTube | Združenie mariánskej mládeže
Patróni P18 - Janko Havlík (2018)
▪ Ukončenie diecéznej fázy Božieho služobníka Janka Havlíka (2018-02-27)

YouTube | Rada pre mládež a univerzity KBS
▪ Patróni P15 - Janko Havlík (2015-05-27)

Facebook

FCB | Združenie mariánskej mládeže
▪ Pantomimické predstavenie o živote Janka Havlíka (2018)


TEXTOVÉ PRÍSPEVKY  | Internetové portály

Sociálna sieť Facebook  

FcbZMM | sk-sk.facebook.com/pg/zdruzeniemarianskejmladeze
▪ Jankove Dubovce - Johnyfest

Portály združení, organizácií a iné portály
Združenie mariánskej mládeže |  www.zzm.sk
▪ Kandidát na blahorečenie ...

Konfederácia politický väzňov SK | http://www.kpvs.sk
Portrét čísla Janko Havlík
Senior | http://www.senior.sk
▪ 12-02-18- Ján Havlík dvojnásobný odsúdenec...
Trnavský literárny almanach | www.trnavsky-literarny-almanach.sk
Nezlomný Janko v básňach Jožka Tomášika ...


AUDIO PRÍSPEVKY 


"Ak stojíme v prílišnej vzdialenosti od Krista, potom niet divu, že necítime jeho teplo. Naopak, cítime chlad a mráz, ktoré sme si vlastne zavinili sami." 
/J.H./