ŽIVOTOPIS


CHRONOLOGICKÝ ŽIVOTOPIS

* 12. február 1928, Dubovce

† 27. december 1965, Skalica

1934 | 
▪ Janko nastupuje na základnú školu do jednotriedky vo svoje rodnej obci 
1939 | 
▪ Janko postupuje na meštianku do Holíča 
1941 | 
▪ v septembri začína Janko štúdiá na Masarykovom štátnom gymnáziu v Skalici, kam je prijatý na základe úspešných prijímacích skúškach 
1943 |
▪ v septembri prichádza Janko do Banskej Bystrici a nastupuje do 4. ročníka na reálne gymnázium Andreja Sládkoviča 
▪ stáva sa chovancom Apoštolskej školy Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, tzv. "malého seminára"
1944 | 
▪ Janko je násilne prinútený odísť z Apoštolskej školy aj so svojimi spolubratmi a vďaka lazaristickým pátrom je umiestnený do chlapčenského sirotinca v Trnave 
▪ pokračuje v štúdiu na Rímsko-katolíckom biskupskom gymnáziu v Trnave 
1945 | 
▪ Janko je opäť nútený opustiť štúdiá v Trnave a prichádza sa do svojho rodiska; 
1947 | 
▪ po skončení II. svetovej vojny sa Janko vracia do Banskej Bystrice, kde pokračuje v štúdiách   1949 | 
▪ v máji úspešné skladá maturitné skúšky a jeho cieľom je postúpiť do vincentínskeho seminára v Bratislave a študovať na teologickej Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte 
▪ v lete je vincentínsky seminár zlikvidovaný a teologická fakulta je poštátnená
▪ na prelome leta vstupuje Janko do noviciátu Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul v Ladcoch

▪ po zrušení  „Zvláštního kláštera pro mladistvé řeholníky“ je Janko zaradený na nútené práce na stavbu „Priehrady mládeže“ pri Púchove.
▪ na jeseň po rozpustení pracovných táborov odchádza Janko do Nitry, kde si so svojimi staronovými novicmi prenajíma byt, v ktorom pokračujú v štúdiu bohoslovia popri zamestnaní 

1951 |

▪ 29. októbra je prenájom prepadnutý ozbrojenou hliadkou ŠtB a Janko je zatknutý spolu s ostatnými spolubývajúcimi a vrhnutý do vyšetrovacej väzby v Nitre
▪ brutálne vyšetrovanie vo vyšetrovacej väzbe v Nitre trvá až do konca februára 1952 a súdna väzba v Bratislave až do konca februára 1953

1953 |
▪ 3. až 5. februára sa koná v Nitre súd, ktorý odsudzuje Janka za velezradu na 14 rokov väzenia 

▪ po odsúdení je deportovaný do tábora na práce v uránových baniach na Jáchymovsku a Příbramsku (odvolací súd mu v lete znížuje trest na 10 rokov)

1958 |
▪ v máji je Janko vo výkone trestu znova obvinený na základe zinscenovaného obvinenia z vlastizrady a eskortovaný do vyšetrovacej väzby do zlopovestnej samotky v Prahe-Ruzyni 

▪ tu prechádza  krutým psychickým mučením, tzv.„vymývaním mozgu“
1962 | 
▪ 29. októbra po odpykaní celého 11 ročného trestu je Janko v stave smrteľne chorého pacienta prepustený z väzenia
1965 |
▪ 27. decembra Janko zomiera vo veku 37 rokov na ulici na následky neľudského zaobchádzania - fyzického a psychického mučenia.


"Pán sa stará o krížik pre každého a nik ho nemá väčší, iba taký, aký unesie."

/J.H./