PREZENTÁCIE A PREDSTAVENIA


Picture6png

Portrét Janka Havlíka (animovaný spot)
pre prezentáciu na Národnom stretnutí mládeže P15  

Picture5png

Portrét Janka Havlíka (filmový spot)
pre prezentáciu na Národnom stretnutí mládeže P18


video 286x162 99 kBpng

Pantomimické predstavenie o živote Janka Havlíka


"Je otázne, kto je viac slobodný. My väzni, s pocitom že sme sa nikde a nikdy neprevinili, 
alebo tí, vonku, čo nás bez viny uväznili?"

/J.H./