Dvojnásobný odsúdenec za vieru

- Zomrel postojačky -

Seminarista misijnej spoločnosti sv.Vincenta de Paul, 

ktorý pre vernosť Kristovi vymenil štúdiá za uránové bane, lágre a žaláre československého gulagu, v ktorých prežil takmer celú svoju dospelosť.

Dvojnásobný odsúdenec za vieru,

ktorý bol vo vykonštruovanom procese odsúdený k 10-ročnému trestu odňatia slobody a v následnom procese mu bol navýšený trest o ďalší rok. 

Mučeník vernosti v povolaní,

ktorému fyzické týranie vo vyšetrovacej väzbe a kruté podmienky vo väzení pri práci v uránových baniach na Jáchymovsku zničili nielen mladosť, ale aj zdravie.  
Zomrel vo veku 37 rokov sám na ulici pri popolniciach, v úplnej opustenosti od ľudí – v takej dokonalej opustenosti, že jediným svedkom jeho smrti mu bol "len" Boh.

Boží služobník,

ktorý skutkami svedčil o trvalo platných hodnotách.

Svedok viery, 

ktorý slúžil pravde i za cenu svojho života.

Martýr,
ktorého život bol hrdinským svedectvom viery.

KANDIDÁT BLAHOREČENIA
Nr. 2275/2013 


"Janko Havlík je svetlo z hlbín jáchymovských lágrov, ktoré si zasluhuje zažiariť medzi slovenskými martýrmi v spoločenstve svätých." 

Anton Srholec, kňaz, spoluväzeň


UDALOSTI 

002png

PANTOMIMICKÉ PREDSTAVENIE O ŽIVOTE JANKA HAVLÍKA; 
2018-02-25; Nitra
Prehrať video záznam...

001png

ZASADNUTIE TRIBUNÁLU V PROCESE BLAHOREČENIA; 
2018-02-24; Bratislava
Prehrať video záznam ...


"Pripadám si tu v lágroch ako na misiách.
Veď lepšie a náročnejšie pôsobisko by si nemohol želať žiaden misionár!"

/J.H./